Ritchey Consulting AB Logo     Strategic decision support with morphological analysis.
   Hem     Klienter      Kontakt      Legal      In English        RSS Feed for Website of Ritchey Consulting AB        
Morphological Field Logo

Besök  

Swedish  
Morphological  
Society  


  Start Page
  On Morphology
  Projects List
  Reference List
  Download List
  Tutorial
  Glossary
  Wicked Problems
  About ZwickyRitchey Consulting - StartsidaRitchey Consulting är världsledande i datorstödd Morphologisk analysis (MA) för strategiskt beslutstöd. Efter 15 års utveckling och med mer än 80 projekt bedrivna vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i Stockholm, är vi nu ett privat företag som hjälper myndigheter, företag och andra organisationer att strukturera och analysera komplexa strategiska problemområden. T.ex.:
  • Scenario- och strategimodeller
  • Policy- och positionanalys
  • Organisationsutveckling
  • Marknadsanalys och produktutveckling
  • Teknologisk foresite
  • Beredskapsplanering och krishantering
Senaste artiklar (laddas ned i PDF-format):
New Book on Morphological Analysis
Available August 2010
"Wicked Problems/Social Messes"
SEE DESCRIPTION


Besök vår vetenskapliga site: Swedish Morphological Society

Ritchey Consulting AB - Hemsida
Orgnr. 556728-6785
Copyright © 2007-2011, Tom Ritchey
E-mail to Ritchey Consulting contact@ritcheyconsulting.org
Mobil: +46 (0)708 276330